Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

AKADEMIA DAN KLUSTER PENYELIDIKAN
PUSAT KAJIAN SYARIAH

Kluster Fiqh Sains

Prof. Madya Dato' Dr. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

MALIM
Dip. Syariah & Bahasa Arab (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Mohd Hafiz Safiai

B.F.F. (Hons.)(USIM), S.K.A.B., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Muhammad Nazir Alias

B.A. (Hons.)(Madinah), S.Sh.(Malaya), Dok. Fal. (UKMalaysia)

Kluster Usul dan Fiqh

Dr. Mohammad Zaini Yahaya

KETUA
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Dr. Muhammad Adib Samsudin

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Anwar Fakhri Omar

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Kluster Usul dan Muamalat

Prof. Madya Dr. Shofian Haji Ahmad

MALIM
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Yarmouk), Dok. Fal. (Malaya)

Dr. Mat Noor Mat Zain

B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Dr. Nurul Ilyana Muhd Adnan

Sm.Sh. (Kep.), S.Sh. (Malaya), Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

Dr. Ahmad Dahlan Salleh

B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

Kluster Kewangan Islam

Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob

MALIM
B.Sh. (Kep.), S.Sh. (Malaya), Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Azlin Alisa Ahmad

B.A. (Hons.), B.IRKH. (Hons.), M.A. (UIAM), Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani

B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (INCEIF)

Dr. Zamzuri Zakaria

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Kluster Undang-undang Islam

Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad

MALIM
Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UKMalaysia), M.C.L. (UIAM), Ph.D (Manchester)

Prof. Madya Dr. Zuliza Mohd Kusrin

LL.B., LL.B.S. (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

Dr. Wafaa’ Yusof

LL.B., LL.B.S. (Hons.), M.C.L. (UIAM), Dok. Fal. (UKMalaysia)

Che Maryam Ahmad

Sm.Sh. (Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia)

Kluster Undang-undang Perbandingan

Prof. Dr. Abdul Basir Mohamad

MALIM
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), Ph.D (Edinburgh)

Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Samuri

Sm.U.U. (Kep.), S.U.U., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Nurbazla Ismail

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap

LL.B., LL.B.S. (Hons.), M.C.L., Ph.D (UIAM)

Kluster Pentadbiran dan Pengurusan Harta

Dr. Mohd Zamro Muda

KETUA
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Md Yazid Ahmad

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

Dr. Noor Lizza Mohamed Said

B.A. (Hons.)(Mu’tah), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)