FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Buku Panduan Siswazah
Sesi Akademik 2021/2022

Maklumat Lanjut

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: +603-8921 3519/ 3507
Fax: +603-89253902
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my
Website: www.ukm.my/fpi