Hubungi JIAM

Sekretariat Pejabat Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
Email: jiamfpi@ukm.edu.my
Tel.: +603-8921 3847 | Fax: +603-8925 3902