Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

DR. FARID MAT ZAIN
Pengerusi
Tel: +603 8921 5550 / 5551
Fax: +603 8921 3185
Email: farid@ukm.edu.my

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam – Pengajian Arab dan Tamadun Islam (Kepujian)
Sarjana Pengajian Islam – Pengajian Arab dan Tamadun Islam
Doktor Falsafah

ALAMAT SURAT MENYURAT

PUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
43600 UKM BANGI, SELANGOR
MALAYSIA