Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

PengerusiDR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT
No. Telefon+603 8921 5528 / 5977
No. Faksimili+603 8921 3152
e-Melrosmawati@ukm.edu.my
Alamat Surat MenyuratPUSAT KAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Program yang Ditawarkan1. IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM - PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN (KEPUJIAN)
2. SARJANA PENGAJIAN ISLAM - PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN
3. DOKTOR FALSAFAH