Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

DR. MUHAMAD FAISAL ASHAARI
Pengerusi
Tel: +603 8921 5528 / 5977
Fax: +603 8921 3152
Email: faisal@ukm.edu.my

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam – Pengajian Dakwah dan Kepimpinan (Kepujian)
Sarjana Pengajian Islam – Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
Doktor Falsafah

ALAMAT SURAT MENYURAT

PUSAT KAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
43600 UKM BANGI, SELANGOR
MALAYSIA