Pusat Kajian Syariah

Pengerusi DR. MAT NOOR MAT ZAIN
No. Tel +603 8921 5500 / 5501
No. Faks +603 8921 3153
e-Mel mnmz@ukm.edu.my
Alamat Surat Menyurat PUSAT KAJIAN SYARIAH
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Program yang ditawarkan 1. SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM - SYARIAH (KEPUJIAN)
2. SARJANA PENGAJIAN ISLAM - SYARIAH
3. DOKTOR FALSAFAH