Pusat Kajian Syariah

PROF. MADYA
DR. SALMY EDAWATI YAACOB

Pengerusi
Tel: +603 8921 5500 / 5501
Fax: +603 8921 3585
Email: salmy1001@ukm.edu.my

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Ijazah Sarjanamuda Pengajian Islam – Syariah (Kepujian)
Sarjana Pengajian Islam – Syariah
Doktor Falsafah

ALAMAT SURAT MENYURAT

PUSAT KAJIAN SYARIAH
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
43600 UKM BANGI, SELANGOR
MALAYSIA