Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah

PengerusiPROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG
No. Telefon+603 8921 5520 / 5522
No. Faksimili+603 8921 3018
e-Meljaffary@ukm.edu.my
Alamat Surat MenyuratPUSAT KAJIAN USULUDDIN DAN FALSAFAH
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Program yang Ditawarkan1. IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM - USULUDDIN DAN FALSAFAH (KEPUJIAN)
2. SARJANA PENGAJIAN ISLAM - USULUDDIN DAN FALSAFAH
3. DOKTOR FALSAFAH