FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Kalendar Akademik
Semester 2 Sesi 2023/2024

Perkara (Items)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Lapor Diri Pelajar Baru (Pascasiswazah)
[Registration for New Students - Postgraduate]
1-7 Mac 2024
(1-7 March 2024)
1 week
(1 week)
Sesi Pembelajaran - Prasiswazah & Pascasiswazah
[Lectures - Undergraduate & Postgraduate]
11 Mac - 14 April 2024
(11 March - 14 April 2024)
7 minggu
(7 weeks)
Ujian CBET (Tahun 2)
[CBET Test (Year 2)]
13-17 Mei 2024
(13-17 May 2024)
5 hari
(5 days)
Cuti Pertengahan Semester
[Mid Semester Break]
15-21 April 2024
(15-21 April 2024)
1 minggu
(1 week)
Sesi Pembelajaran - Prasiswazah & Pascasiswazah
[Lectures - Undergraduate & Postgraduate]
22 April - 23 Jun 2024
(22 April - 23 June 2024)
7 minggu
(7 weeks)
Minggu Ulangkaji
[Revision Week]
24-30 Jun 2024
[24-30 June 2024]
1 minggu
(1 week)
Peperiksaan
[Examinations]
1-21 Julai 2024
(1-21 July 2024)
3 minggu
(3 weeks)
Cuti Semester
[Semester Break]
22 Julai - 6 Oktober 2024
(22 July - 6 October 2024)
11 minggu
(11 weeks)