Ketua Program (Prasiswazah)

Ketua Program Prasiswazah (Syariah)
DR. ZAMZURI ZAKARIA
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Ketua Program Prasiswazah (Usuluddin dan Falsafah)
DR. NUR FARHANA ABDUL RAHMAN
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

 

Ketua Program Prasiswazah (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
DR. MD. NOR ABDULLAH
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Ketua Program Prasiswazah
(Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
PROF. MADYA DR. A’DAWIYAH ISMAIL
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

 

Ketua Program Prasiswazah
(Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
DR. NAJAH NADIAH AMRAN
B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia), M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

 

Ketua Program Bahasa Arab
SALAMIAH AB. GHANI
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)