Khidmat Komuniti/Masyarakat

kHIDMAT KOMUNITI/MASYARAKAT

JIAM FPI meneruskan penglibatan strategik dengan komuniti sebagai jalan untuk memberi kembali kepada masyarakat dalam pemindahan pengetahuan dan usaha kolaboratif untuk meningkatkan kehidupan kumpulan sasar. Perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan dalaman dan luaran bertindak sebagai platform merapatkan untuk menghubungkan dan meningkatkan penglibatan masyarakat melalui FPI dan aktiviti yang memacu kesejahteraan komuniti. Antara aktiviti penglibatan komuniti :

  • LAD Dakwah
  • Program Sukarelawan
  • Ceramah / Pakar Runding
  • Lawatan Sekolah ke Fakulti
  • Panel Penasihat Syariah