2016

 1. Turki Uthmaniah: Persepsi dan Pengaruh dalam Masyarakat Melayu
  Ermy Azziaty Rozali
  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur


2015

 1. Tafsir Mawdui: Harta Menurut Perspektif Al-Quran
  Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim & Zulkifli Abd. Mubi
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-275-1


 2. Manhaj Tokoh-tokoh Tafsir
  Muhd Najib Abdul Kadir, Mashitah Ismail & Siti Mursyidah Mohd Zain
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-273-7


 3. Pengurusan Modal Insan dari Perspektif Islam
  Razaleigh Muhamat @ Kawangit
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-063-4


 4. Kepimpinan dan Pengurusan Islam: Sejarah, Teori dan Pelaksanaan
  Razaleigh Muhamat @ KawangitPenerbit UKM, Bangi
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-291-1


 5. Dilema Dinar Emas
  Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad & Wan Kamal Mujani
  Penerbit UKM, Bangi
  ISBN 978-967-412-307-9

2013

 1. Gagasan Pan Islamisme dalam Dawlah Uthmaniyah dan Perkembangannya di Asia Tenggara
  Ermy Azziaty Rozali & Izziah Suryani Mat Resad@Arshad
  Institut Kajian Rantau Asia Barat (IKRAB), UKM, Bangi
  ISBN 978-967-0220-05-5