MOD PENGAJIAN SARJANA PENYELIDIKAN / KERJA KURSUS DAN PENYELIDIKAN / KERJA KURSUS / BLENDED LEARNING

  1. Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
  2. Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
  3. Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
  4. Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
  5. Sarjana Pengajian Islam (Pengajian al-Quran dan al-Sunnah)