Pengerusi-pengerusi Pusat

Pengerusi
Pusat Kajian Syariah
DR. MAT NOOR MAT ZAIN
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 

Pengerusi
Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah
PROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

 

Pengerusi
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam
PROF. MADYA DR. HAJAH SALMAH AHMAD
B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Dip.Ed. (‘Ayn Shams), Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Pengerusi
Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT
B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

 

Pengerusi
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah
DR. HAMDI ISHAK
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., Dok.Fal.(UKMalaysia)