Penyelaras Program Doktor Falsafah (PhD)

Penyelaras Program Kedoktoran (Syariah)
DR. AHMAD DAHLAN SALLEH
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Usuluddin dan Falsafah)
DR. NOZIRA SALLEH
B.A.(Hons.), M.A. (UIAM), Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
DR. SUHAILA ZAILANI @ AHMAD
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UPSI)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
PROF. MADYA DR. ABDUL GHAFAR DON
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.Phil.(Birmingham), Ph.D (Malaya)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
DR. WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH
B.A. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)