Portfolio Penyelidikan

Pengerusi

Timbalan Dekan

PROF. MADYA DR. AHMAD MUNAWAR ISMAIL
Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi,
Ahli Jawatankuasa Kluster Penyelidikan Warisan dan Masyarakat Madani, Pusat Idea UKM
Tel: +603 8921 3517
Email: munawar@ukm.edu.my

Pusat Kajian Syariah

Pengerusi

DR. MAT NOOR MAT ZAIN
Pengerusi,
Pusat Kajian Syariah
Tel: +603 8921 3276
Email: mnmz@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

DR. MOHAMMAD ZAINI YAHAYA
Penyelaras,
Kluster Penyelidikan Tadbir Urus dan Kedaulatan Undang-Undang
(Governance and Rule of Law)
Tel: +603 8921 3275
Email: zainiyahya@ukm.edu.my

Pusat Kajian Syariah merupakan pusat kajian yang memberi tumpuan kepada penyelidikan-penyelidikan berkaitan Industri Halal dan Fatwa, Undang-undang Islam dan Hak Asasi, Perancangan Harta dan Kewangan Islam. Antara contoh-contoh penyelidikan yang telah dilaksanakan termasuklah Penentuan Hukum Plasma Darah Menurut Perspektif Islam dan Sains (PP-2018-10), Pembinaan Garis Panduan Pembuktian Fraud Forensik Di Malaysia (FRGS/1/2017/SS103/UKM/02/6, Pembinaan Parameter Syariah Pemindahan Risiko Dalam Kontrak Pembiayaan Rumah Secara Islam (FRGS/1/2016/SS01/UKM/02/2) dan lain-lain lagi.

Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah

Pengerusi

PROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG
Pengerusi,
Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah
Tel: +603 8921 3659
Email: jaffary@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

DR. AHMAD YUNUS MOHD NOR
Penyelaras,
Kluster Penyelidikan Jati diri dan Etika
(Ethos and Etiquette)
Tel: +603 8921 5529
Email: a_yunus@ukm.edu.my

Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah merupakan pusat kajian yang memberi tumpuan kepada penyelidikan-penyelidikan berkaitan Akidah dan Kajian Nas, Dialog Agama dan Falsafah dan Pemikiran Islam. Antara contoh-contoh penyelidikan yang telah dilaksanakan termasuklah Pengaruh Aliran Pemikiran Islam Liberal dan Pluralisme Agama di Malaysia (Geran Penyelidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan 2016), Panduan Toleransi Beragama Dalam Hubungan Muslim dan Bukan Muslim Menurut Pandangan Pemimpin Agama (FRGS/1/2017/SS06/UKM/03/1), Fahaman dan Aktiviti Ekstremisme Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam di Malaysia (Dana Cabaran Perdana DCP-2017-009/3) dan lain-lain.

Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

Pengerusi

DR. FARID MAT ZAIN
Pengerusi,
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Tel: +603 8921 3080
Email: farid@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

EZAD AZRAAI JAMSARI 
Penyelaras,
Kluster Penyelidikan Peradaban dan Kepelbagaian Budaya
(Civilization and Cultural Diversity)
Tel: +603 8921 5291
Email: ezad@ukm.edu.my
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam merupakan pusat kajian yang memberi tumpuan kepada penyelidikan-penyelidikan berkaitan Bahasa, Sastera dan Budaya Arab, Kebudayaan Arab dan Peradaban Islam, Kelestarian Tamadun Islam. Antara contoh-contoh penyelidikan yang telah dilaksanakan termasuklah Penerokaan Konsep dan Pembinaan Model i-SCP (Islamic Spritual Combat Power) Bersendikan Kekuatan Tempur Ketenteraan Uthmaniyyah (GUP-2019-027), Pengaruh Agama Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan Malaysia (DPB), Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan Malaysia (FRGS/1/2016/SS106/UKM/02/1), Penyediaan Sumber Sejarah Lapangan dan Arkib Bagi Penerbitan Dokumentari ‘Ulama Nusantara’ oleh Primeworks Studio, TV3 dan lain-lain.

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

Pengerusi

DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT
Pengerusi,
Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Tel: +603 8921 5359
Email: rosmawati@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

DR. SITI JAMIAAH ABDUL JALIL
Penyelaras,
Kluster Penyelidikan Islam dan Keadilan Sosial
(Islam and Social Justice)
Tel: +603 8921 3077
Email: sitijamiaah82@ukm.edu.my

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan merupakan pusat kajian yang memberi tumpuan kepada penyelidikan-penyelidikan berkaitan Psikologi dan Kaunseling Islam, Komunikasi dan Media Islam, Kepimpinan dan Pengurusan Islam. Antara contoh-contoh penyelidikan yang telah dilaksanakan termasuklah Pembinaan Indikator Tabayyun Maklumat dalam Kalangan Netizen Belia Muslim Berdasarkan Persekitaran Sosial Keluarga (GUP-2018-011) , Analisis Pengaruh Media Sosial Dalam Pembudayaan Akhlak Remaja Digital (PP-2019-014), Kepimpinan dan Pengurusan Islam (PP-2020-011) dan lain-lain.

Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Pengerusi

DR. NAJAH NADIAH AMRAN
Pengerusi,
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah
Tel: +603 8921 3988
Email: najah@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

DR. MOHD MANAWI MOHD AKIB
Penyelaras,
Kluster Penyelidikan Pemuliharaan dan Kelangsungan Warisan
(Heritage Conservation and Sustainability)
Tel: +603 8921 3988
Email: manawi@ukm.edu.my
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan pusat kajian yang memberi tumpuan kepada penyelidikan-penyelidikan berkaitan Tafsir, Hadis, Qiraat dan taranum. Antara contoh-contoh penyelidikan yang telah dilaksanakan termasuklah Kajian mengenai Lataif Quraniyah Sebagai Model Tadabur Al-Quran (GGPM-2019-017), Pembinaan Model Pencarian Semantik Kosa Kata Dalam Al-Quran Berdasarkan Tafsir Tematik (FRGS/1/2/019SS109/UKM/02/6), Pendekatan Fiqh Siyasah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Dalam Bidang Ekonomi, Perundangan, Hubungan Antarabangsa dan Politik Di Malaysia (PP-2019-101).

Urus Setia Penyelidikan dan PenerbitanHASBI MAT HARUN

Pegawai Penyelidik Sosial

Tel: +603 8921 3197
Email: hasbi@ukm.edu.my

CIK NOORFARIZA BAHAREN

Pembantu Setiausaha Pejabat

Tel: +603 8921 5352
Email: noorfariza@ukm.edu.my

NUR AMANINA MOHAMAD DAUD

Pembantu Tadbir (P/O)

Tel: +603 8921 5109
Email: nuramanina95@ukm.edu.my

MOHD FAIZAL KHATAB

Pembantu Tadbir (P/O)

Tel: +603 8921 5502
Email: jaieyz84@ukm.edu.my