Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Pejabat Dekan

PENTADBIRAN & HAL-EHWAL PRASISWAZAH

Syazriza Zulkapli
Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Tel: +603 8921 5353
Email: syazriza@ukm.edu.my

Noorafizah Ahmad
Setiausaha Pejabat N29
Tel: +603 8921 5351
Email: noora@ukm.edu.my

Mohamad Waliyuddin Hamzah
Penolong Pegawai Tadbir N29
Tel: +603 8921 5488
Email: waliey_hamzah@ukm.edu.my

Sarah Samad
Pembantu Tadbir (P/O) N26
Tel:  +603 8921 5143
Email: sarahsd@ukm.edu.my

Azizah Abdul Aziz
Pembantu Tadbir (P/O)(KUP) N22
Tel:  +603 8921 3847
Email: dzah@ukm.edu.my

Rahayu Ramlan
Pembantu Tadbir (P/O)(KUP) N19
Tel:  +603 8921 5297
Email: ayuthia@ukm.edu.my

Lela Manja Roha’izat
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel:  +603 8921 5350
Email: lelamanja@ukm.edu.my

Nor Suhaima Mohd Yusoff
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Tel:  +603 8921 3535
Email: suhaima@ukm.edu.m

Norhidayah Rosli
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: +603 8921 5350
Email: norhidayahrosli@ukm.edu.my

Noorhashikin Sulaiman
Pembantu Tadbir (Kewangan) W22
Tel:  +603 8921 4815
Email: hashikin@ukm.edu.my

Abd. Muhaimin Abd. Ghani
Penolong Jurutera (KUP) JA29
Tel: +603 8921 5297
Email: aiminghani@ukm.edu.my

Mohammad Rashid Abdul Rahim
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (KUP) FA29
Tel:  +603 8921 5489
Email: mrashid@ukm.edu.my

Bukhari Mohd Jaafar
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (KUP) FA29
Tel: +603 8921 5489
Email: bukhari@ukm.edu.my

Nurul Hazwani Jamil
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel:  +603 8921 4815
Email: nrul@ukm.edu.my

Mohd Fauzan Mohd Fauzi
Pembantu Perpustakaan S19
Tel:  +603 8921 4060
Email: mfauzan@ukm.edu.my

Jamaludin Saleh
Ahli Fotografi B19
Tel:  +603 8921 5297
Email: demang@ukm.edu.my

Mohd Hadzim Husin
Pembantu Operasi N11
Tel:  +603 8921 3543
Email: azim@ukm.edu.my

URUS SETIA PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH

Hasbi Mat Harun
Pegawai Penyelidik Sosial N44
Tel: +603 8921 3519
Email: hasbi@ukm.edu.my

Khatijah Sabtu
Setiausaha Pejabat N30 (KUP)
Tel: +603 8921 3524
Email: kati@ukm.edu.my

Noor Darlina Kasumawati Mohd Yusof
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: +603 8921 3543
Email: darlina@ukm.edu.my

Siti Salwah Talib
Pembantu Tadbir (P/O) N22
Tel:  +603 8921 3507
Email: salwah@ukm.edu.my

Sharifah Salleh
Pembantu Tadbir (P/O)(KUP) N19
Tel:  +603 8921
Email: shari@ukm.edu.my

Mohd Khairul Azlan Adnan
Pembantu Operasi N11
Tel: +603 8921 5528
Email: mk_azlan@ukm.edu.my

URUS SETIA PENYELIDIKAN & PENERBITAN

Hazira Haji Mohd Nor
Penolong Pendaftar
Tel: +603-8911 3197
Email: hazira.mohdnor@ukm.edu.my

Cik Noorfariza Baharen
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Tel:  +603 8921 5352
Email: noorfariza@ukm.edu.my

Nur Amanina Mohamad Daud
Pembantu Tadbir N19
Tel:  +603 8921 5502
Email: nuramanina95@ukm.edu.my

Mohd Faizal Khatab
Pembantu Tadbir (P/O)(KUP) N19
Tel:  +603 8921 5502
Email: jaieyz84@ukm.edu.my

URUS SETIA JARINGAN ALUMNI & MASYARAKAT

Cik Hanis Atikah Jamal
Pembantu Setiausaha Pejabat N19
Tel: 03-8921
Email:  hanis_atikah@ukm.edu.my

Atikah Quratuaaini Ab Rahman
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel. : 03-8921 3847
Email: atikahrahman@ukm.edu.my