Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

Profesor Madya

Prof. Madya Dr. Adawiyah Ismail
Tel: +603 8921 3539
Email: ada@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

 • Dakwah Wanita Dan Keluarga
 • Pembangunan Wanita Menurut Islam
 • Keluarga Berkualiti Menurut Islam
AktivitiPenyelidikan

Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit
Tel: +603 8921 3532
Email: raza@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

 • Pembangunan Dan Pengurusan Dakwah
 • Pembangunan Dan Pengurusan Dakwah Mualaf

Pensyarah Kanan

Dr. Muhamad Faisal Ashaari
Tel: +603 8921 5533
Email: faisal@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Komunikasi Dakwah
 • Dakwah Media Baharu
 • Dakwah Dan Pemikiran Islam
 • Dakwah Menerusi Masjid

Dr. Ahmad Irdha Mokhtar
Tel: +603-89213106
Email: irdha@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Ibn Tofail, Maghribi), M.A., Ph.D (Hassan II Bimsik, Maghribi)

Bidang Kepakaran

 • Hal Ehwal Masyarakat Muslim
 • Pengurusan Dakwah
 • Gerakan Dakwah
 • Maqasid Dakwah

Dr. Khazri Osman
Tel: +603 8921 4755
Email: khazri@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (MPI), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Bahasa Dalam Dakwah
 • Analisis Wacana Dakwah
 • Balaghah Dan Linguistik
 • Puisi Dan Prosa Dakwah
 • Dakwah Dan Pendidikan

Dr. Nur A’thiroh Masyaa’il Tan binti Abdullah @ Tan Ai Pao
Tel: +603 8921 5135
Email: athiroh@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Pengurusan Dakwah
 • Dakwah Mualaf/Saudara Baru (Cina, India, Orang Asli, Masyarakat Sabah Sarawak)

Dr. Zulkifli Aini
Tel: +603 8921 4945
Email: zulaini@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.IRKH (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Dakwah Dan Komunikasi Insan
 • Dakwah Dan peribumi/orang Asli
AktivitiPenyelidikan

Kakitangan

Nor Haslina Salim
Pembantu Setiausaha Pejabat (KUP) N22
Tel: +603 8921 5977
Email: nhs@ukm.edu.my

Muhammad Abdul Aziz Ismail
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: +603 8921 5528
Email: aziz_ismail@ukm.edu.my

Mahat Idris
Pembantu Operasi N11
Tel: +603 8921 5528
Email: aat@ukm.edu.my