Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Profesor

Pensyarah Kanan

Dr. Najah Nadiah Amran

Tel: +603 8921 3988
Email: najah@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia), M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

Bidang Kepakaran

 • Hadith Dan Isu Semasa
 • Ulum al-Hadith
 • Islam dan Muslim di Barat
 • Wanita Islam

Dr. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Tel: +603 8921 3076
Email: izzar@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Tafsir Bandingan
 • Metodologi Tafsir
 • Lata’if Quraniyyah
 • Tafsir Sufi
 • Ulum al-Quran

Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Tel: +603 8921 5514
Email: tokwedin@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Tafsir Bandingan
 • Tafsir dan Ulum al-Quran
 • Al-Quran Dan Sains
 • Kajian Manuskrip
 • ‘Ulum al-Hadith

Guru Bahasa

Dr. Izuli Dzulkifli

Tel: +603 8921 5517
Email: izuli@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Dip.(Khat)(Kem.Pelajaran Mesir), B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Qira’at Dalam Tafsir
 • ‘Ulum al-Quran
 • Pendidikan Islam
 • Seni Khat dan Kaligrafi

Kakitangan

Siti Roshana Azahari

Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel. : +603-8921 5519
Email : sitiroshana@ukm.edu.my

Farah Zahirah Md Zakir

Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel. : +603-8921 5294
Email : farahzahirah@ukm.edu.my