Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah

Profesor Madya

Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long

Tel: +603 8921 5503
Email: aslong@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(UKMalaysia), M.A.(Nottingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

  • Falsafah
  • Pemikiran Islam

Pensyarah Kanan

Kakitangan

Maya Senin Abu
Setiausaha Pejabat (KUP) N29
Tel: +603 8921 5520 / 5522
Email: maya@ukm.edu.my

Khairul Nisa’ Mohamad
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: +603 8921 5520
Email: nisamohamad@ukm.edu.my