Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Pusat Kajian Syariah

Profesor

Prof. Dr. Abdul Basir Mohamad​

Tel: +603 8921 5940
Email:  abasir@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), Ph.D (Edinburgh)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Tort Islam
 • Undang-Undang Tort Perbandingan
 • Perundangan Islam
 • Undang-undang Jenayah Islam

Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad

Tel: +603 8921 5536
Email: nasran@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.C.L. (UIAM), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Keterangan Perbandingan
 • Undang-undang Antarabangsa Islam
 • Undang-undang Antarabangsa Islam Perbandingan
 • Perundangan Islam

Profesor Madya

Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Samuri

Tel: +603 8921 5511
Email: al_adib@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
LL.B., LL.M., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Kanak-kanak Perbandingan
 • Undang-undang Islam dan Masyarakat
 • Undang-undang Acara Sivil Perbandingan
 • Undang-undang Jenayah Perbandingan

Prof. Madya Dato’ Dr. Hj. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Tel: +603 8921 3522
Email: izhar@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Dip. of Syariah (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Fiqh Makanan dan Kepenggunaan Produk Halal Semasa
 • Persijilan Halal Malaysia
 • Fiqh Perbandingan Mazhab
 • Usul dan Kaedah Fiqh Semasa

Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah

Tel: +603-89213525
Email: zbn@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Keluarga Islam
 • Undang-undang Keluarga Perbandingan
 • Undang-undang Pentadbiran & Perundangan Islam di Malaysia
 • Perundangan Islam

Prof. Madya Dr. Zuliza Mohd Kusrin

Tel: +603 8921 3273
Email: zuli@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
LL.B. (IIUM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Keluarga Perbandingan
 • Undang-undang Perlembagaan Perbandingan
 • Hak Asasi Manusia
 • Hak Wanita dan Orang Kelainan Upaya

Pensyarah Kanan

Dr. Md Yazid Ahmad

Tel: +603 8921 5512
Email: yazid@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaya), Dok. Fal. (UK Malaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang & Pentadbiran Harta Islam (Pusaka, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Harta Sepencarian)
 • Undang-undang Tanah Perbandingan
 • Undang-Undang Perdagangan di Malaysia

Dr. Mohd Hafiz Safiai

Tel: +603 8921 5648
Email: hafizsafiai@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.F.F (Hons)(USIM), S.K.A.B (Sains & Teknologi), Dok. Fal. (UK Malaysia)

Bidang Kepakaran

 • Fiqh Dunia Moden
 • Islam & Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (iSTEM)
 • Astrofiqh & Kosmofiqh (Astronomi Islam)

Dr. Noor Lizza Mohamed Said

Tel: +603 8921 5507
Email: lizza@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Mu’tah, Jordan), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Harta Islam (Hibah, Wasiat & Faraid)
 • Undang-undang Keluarga Islam
 • Perundangan Islam

Dr. Nurul Ilyana Muhd Adnan

Tel:  +603 8921 4678
Email: ilyana_adnan@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.Sh (Hons), M.Sh (Malaya), Edp. Edu. (Hons)(IPG Sultan Mizan), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

 • Pengurusan Dana Zakat
 • Mikro Kredit Islam
 • Perundangan Islam

Dr. Wafaa’ Yusof

Tel: +603-89215510
Email: wafaa@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
LL.B. (Undang-undang & Syariah), M.C.L. (UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Acara Jenayah Perbandingan
 • Undang-undang Jenayah Perbandingan
 • Fiqh Jenayah
 • Undang-Undang Keterangan Perbandingan

Kakitangan

Kamsiah Jais
Pembantu Tadbir (P/O)(KUP) N22 
Tel: +603 8921 5500
Email: kamsiahjais@ukm.edu.my

Nur Fatimah Jamalludin
Pembantu Tadbir (P/O) N19
Tel: 03-89215501
Email: nurfa@ukm.edu.my

Rohimah Borhan
Pembantu Tadbir (P/O) N22
Tel:  +603 8921 5500
Email: rrohimah@ukm.edu.my