Struktur Bahagian Jaminan Kualiti

 

Ketua Jaminan Kualiti

DR. MOHD ZAMRO MUDA
Pengerusi
J/Kuasa Aduan & Maklum
Balas Pelanggan

PROFESOR DR. ZAINAB ISMAIL
Pengerusi
J/Kuasa Dokumentasi


PROF. MADYA DR. ROZIAH SIDIK @ MAT SIDEK
Pengerusi
J/Kuasa KIK & QIT


PROF. MADYA DR. AHMAD SUNAWARI LONG
Pengerusi
J/Kuasa Latihan & Kesedaran Kualiti

EN. MOHAMAD TERMIZI OTHMAN
Pengerusi
J/Kuasa Audit

DR. MOHD ZAMRO MUDA
Pengerusi
J/Kuasa Anugerah Kualiti & Inovasi

DR. IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD
Pengerusi Kualiti
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah

DR. AMIR FAZLIM JUSOH @ YUSOFF
Pengerusi Kualiti
Pusat Akidah dan Keamanan Global

PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM
Pengerusi Kualiti
Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara

DR. IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD
Pengerusi Kualiti
Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti

DR. NUR A’THIROH MASYAA’IL TAN
BINTI ABDULLAH @ TAN AI PAO
Pengerusi Kualiti
Pusat Kelestarian Turath Islami

DR. HAMDI ISHAK
Pengerusi Kualiti
Unit Bahasa Arab

EN. KHAIRUZZAMAN KADIR
Urus Setia Jaminan Kualiti

PN. NURUL HAZWANI JAMIL