Pusat Kajian Usuluddin Dan Falsafah

2020

 • Syarahan Undangan Siswazah (Graduate Gust Lecture) secara Webinar
 • Seminar Siswazah UKM-UII pada Disember 2020 (Webinar)
 • Webinar LGBT bertajuk: Menangani Gejala LGBT
 • Bengkel Pencapaian 2020 dan Perancangan 2021 PKUF
 • Webinar : Wanita dan Terrorism

2021

 • Kolokium Antarabangsa Siswazah PKUF
 • Siri Seminar Webinar
 • Bengkel Pencapaian Pertengahan Tahun Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah
 • Seminar Antarabangsa Siswazah UKM-IIU
 • The 5th International Seminar on Islamic Thought

Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

2020

 • Bicara Jubli Emas Fakulti Pengajian Islam
 • Multaqa Thaqafi 1: Pengkisahan Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam
 • International Webinar On E-Teaching And E-Testing Of Arabic Competency
 • Multaqa Thaqafi 2: Wacana Allahyarham Haji Subky Latif
 • Nadwah Ulama Nusantara Ix 2020 (Nun)

2021

 • Kolokium Siswazah Pengajian Arab Dan Tamadun Islam (E-Kospati)
 • Sejarah, Bahasa Dan Kebudayaan Arab (E-Sebaka) Malaysia-Mesir
 • International E-Conference On Islamic History And Civilization (GUP)

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

2020

 • Wacana Dakwah Siri Kedua
 • Bengkel Simulasi SPPU Versi 7.0
 • Bicara Dakwah Ke-21 Antarabangsa

Pusat Kajian Syariah

2020

 • Webinar Isu Semasa Muamalat & Kewangan Islam (WEISKI) 2020
 • Webinar Fiqh Semasa 1.0 (WeFis 1.0): Fiqh Dalam Mendepani Isu Semasa