Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Madya Dr. (PhD.) Nik Shanita Safii

  •  Pensyarah
  •  +603-9289 7662
  •  nikshanita@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pemakanan Sukan