Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Normala Mesbah

  •  Pensyarah
  •  
  •  normala.mesbah@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Cognitive Impairments