Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Akmaliza Ali

  •  Pensyarah
  •  +603-9289 5015
  •  akmalizaali@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Aural rehab