Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Anuar Ithnin

  •  Pensyarah Kanan
  •  +603-9289 7421
  •  anuarithnin@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pengurusan Keselamatan Industri, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan