Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Dzalani Harun

  •  Ketua Program Terapi Carakerja; Pensyarah Kanan
  •  
  •  dzalani@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Disability and Special Needs