Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Lim Hui Woan

  •  Pensyarah Kanan
  •  +603-9289 5025
  •  lim@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Speech-language Impairments