Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Marniza Omar

  •  Pensyarah
  •  +603-9289 5006
  •  marnizaomar@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Rehabilitative and Assertive Technology