Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Nor Haniza Abdul Wahat

  •  Ketua Program Audiologi, Pensyarah Kanan
  •  +603-9289 5010
  •  nor_haniza@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Vestibular and balance assessment and rehabilitation