Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD.) Saadah Mohamed Akhir

  •  Ketua Unit Rundingcara Statistik FSK; Pensyarah
  •  +603-9289 7299
  •  drsaadah@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Myopia & Visual Impairment