Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD) Yazmin Ahmad Rusli

  •  Head of Speech Science Program; Lecturer
  •  +603-92895013
  •  yazmin@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Speech-language Impairments