Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Encik Gan Chun Hong

  •  Lecturer
  •  +603-2687 8175
  •  ganchunhong@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Psycho social Impairments