Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Prof. Madya Dr. (PhD) Rafidah Mazlan

  •  Pengerusi Pusat HEARS, Pensayarah
  •  +603- 9289 5005
  •  rafidahmazlan@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Disability and Special Needs