Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Dr. (PhD.) Nor Fadilah Rajab

  •  Professor; Pensyarah
  •  +603-9289 7002
  •  nfadilah@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Toksikologi & Biokimia