Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Dr. (PhD.) Ruzita Abd. Talib

  •  Professor; Timbalan Dekan Siswazah
  •  +603-9289 7388
  •  rzt@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pendidikan dan Promosi Pemakanan