Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Madya. Dr. (PhD) Roslee Rajikan

  •  Ketua Program Dietetik, Pensyarah
  •  +603-9289 7464
  •  roslee@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Disability and Special Needs