Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Professor Madya Dr. Rogayah A Razak

  •  Pensyarah Kanan
  •  +603-9289 5004
  •  rogayah@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Clinical Linguistics