Iklan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) 2/2020

Pelajar yang berminat dan berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA) di Program Sains Forensik, CODTIS, Fakulti Sains Kesihatan, UKM.

Bidang: Analisis Kimia/Sains Forensik/Statistik Gunaan Fakulti: Sains Kesihatan (FSK)

Kekosongan: Pembantu Penyelidik Siswazah (GRA)

Topik: Pembangunan Pendekatan Pemprofilan Novel dengan Teknik Kromatografi Cecair Berprestasi-Ultra (UPLC) dan Teknik Kemometrik untuk Analisis Forensik Tanah

Kelayakan: Calon mesti mempunyai latar belakang analisis kimia/sains forensik; minat yang tinggi terhadap teknik statistik multivariat

Syarat: Mendaftar sebagai pelajar Sarjana (Sepenuh masa) di FSK pada semester 2 sesi 2020-2021 Kelebihan: Elaun bulanan RM2200 diberikan selama tempoh 6 bulan.

Hubungi Dr. Lee Loong Chuen lc_lee@ukm.edu.my sekarang untuk maklumat lanjut. Codtis Fsk