Fakulti Sains Kesihatan UKM

Fakulti Sains Kesihatan

Peneraju Sains Kesihatan

Master (MSc) and Doctor Philosophy (PhD) of Health Science Programmes by Research

Candidates who are interested in pursuing studies by research, Faculty of Health Sciences, UKM offers a Master’s Degree (MSc.) and Doctor of Philosophy in Health Sciences by research in various fields.

Kepada calon yang berminat menyambung pengajian secara penyelidikan, Fakulti Sains Kesihatan, UKM menawarkan Ijazah Sarjana (MSc.) dan Doktor Falsafah Sains Kesihatan secara penyelidikan dalam pelbagai bidang. 

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Biomedical Sciences

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Diagnostic Imaging

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Forensic Science

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Radiotherapy

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Physiotherapy

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Optometry

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Occupational Therapy

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Nutrition

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Toxicology

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Environmental Health

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Occupational Safety & Health

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Hearing & Speech

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Health Psychology

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Health Education

Doctor of Philosophy/ Master of Health Science
With Specialization in
Dietetics

Doctor of Philosophy of Health Science
With Specialization in
Clinical Psychology