Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Ketua Program Prasiswazah

Prof. Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud

Kepakaran

Dasar Media dan Komunikasi, Penapisan Filem, Sistem Penyiaran, Transformasi Belia dan Sosial, Terjemahan dan Sari kata


Dr. Suffian Mansor

Kepakaran

Sejarah China Moden & Sejarah Malaysia (Sarawak)


Dr. Muhamad Nadzri Mohamed Noor

Kepakaran :Etnik dan Nasionalisme, Politik Rantau Asia Tenggara, Pilihanraya


Dr. Suzana Mohd. Hoesni


Dr. Rosniza Aznie Che Rose

Kepakaran : Geografi Manusia, Kajian Kependudukan, Perancangan Bandar dan Wilayah, Pembangunan Pelancongan


Dr. Nor Jana Saim

Kepakaran : Social Work and Teenagers, Unwed Mothers/Teenage Pregnancy, Narrative analysis


Dr. Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff

Kepakaran : Sosiobudaya & Pengajian Warisan

 Dr. Azlina Binti Abdullah

Kepakaran : Sosiologi Organisasi, Pengajian Etnik & Sosiologi Pembangunan


Dr. Sarmila Md Som

Kepakaran : Tanggungjawab Sosial Korporat, Pembangunan Komuniti, Keusahawanan


Prof. Madya Dr. Khazriyati Salehuddin

Kepakaran : Language & Cognition, Psycholinguistics, Developmental Psychology.


Dr. Harishon Radzi

Kepakaran : Morfologi


Dr. Mohamed Zain Sulaiman

Kepakaran : Translation; interpreting; cross-cultural communication; translation of advertising and promotional discourses; Arabic-English-Malay.