Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pengurusan

Prof. Dr. Hjh. Hazita Azman

  •  
  •  03-89214123
  •  dfssk@ukm.edu.my

Kepakaran : Applied Linguistics and Literacy


Prof. Dr. Rozmi Bin Ismail

Kepakaran : Psikologi Sosial


Prof. Madya Dr. Wan Shahrazad Wan Sulaiman

Kepakaran :Psikologi
Dr. Ezarina Zakaria

Kepakaran :Kerja Sosial Encik Che Abdullah Che Ya

Kepakaran : Novel & Kritikan Sastera
Prof. Madya Dr. Nor Fariza Mohd Nor

Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik (PBL) 
Kepakaran : Discourse Analysis (spoken, e-discourse), Critical Discourse Analysis, Applied Linguistics


Prof. Madya Dr. Maslida Yusof

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU) 
Kepakaran : Bahasa & Linguistik MelayuProf. Madya Datin Dr. Fauziah Ibrahim

Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia (PsiTra)
Kepakaran : Penagihan Relaps, Pencegahan Dadah dan JenayahPuan Najwa Ahmad Zawawi

Skop Kepakaran : Pengurusan Sumber Manusia,


Puan Shadira Ramli

Skop Kepakaran : Siswazah

 


Puan Nur Syafawati Mohd Kahar

Skop Kepakaran : Pengurusan Prasiswazah


Puan Aliah Ismail

Skop Kepakaran: Pengurusan Penerbitan Akademik  dan Persidangan


Puan Noraznita Anor Basri

Skop Kepakaran : Pengurusan Penerbitan Akademik  dan Persidangan


Encik Mohd Nazmi Rahmat

Skop Kepakaran : Jaringan dan Penjanaan