Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Penyelaras Program Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. D.Ravichandran K.Dhakshinamoorthy

Kepakaran : Bioethics, ASEAN, resource security


Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai

Kepakaran : Developmental PsychologyDr. Salina Nen

Kepakaran : Psychology Counseling, Secondary Trauma,  Sexual Abuse,  High Risk Children and Adolescent


Dr. Yusmilayati Yunos

Kepakaran : Tib Jawa Melayu


Dr. Azlan Abas

Kepakaran : Petunjuk Ekologi, Likenologi, Perkhidmatan Ekosistem, Ekologi Bandar & Pengurusan Persekitaran


Prof. Madya Dr. Norsimah Mat Awal

Kepakaran : Semantik dan Pragmatik, Terjemahan dan Penyelidikan Terjemahan berdasarkan Corpus, Sosiolinguistik


Dr. Muhamad Nadzri Mohamed Noor

Kepakaran : Etnik dan nasionalisme, Politik Asia Tenggara, Pilihanraya


Dr. Norulhuda Sarnon@Kusenin

Kepakaran: Kelakuan Berisiko Tinggi, Kerja Sosial dengan Individu dan Keluarga , Psikologi Pembangunan


Prof. Madya Dr. Mawar Safei

Kepakaran : Penulisan Kreatif & Kritikan Sastera


Dr. Arina Anis Azlan

Kepakaran : Tingkah laku Komunikasi , Pengurusan Maklumat, Komunikasi Kesihatan