Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Keusahawanan dan Kreativiti

Encik Norhafizi Harun

Skop Kerja : Urusan Keusahawanan dan Kreativiti Pelajar