Sarjanamuda Sains Sosial (Kerja Sosial)

Bachelor of Social Sciences (Social Work)

Maklumat Program Pengajian

Pengenalan Program

Program Kerja Sosial memberi pendedahan kepada pelajar tentang komitmen menangani permasalahan sosial, mempromosikan keadilan sosial dan pembangunan sosial menggunakan teori-teori tingkah laku manusia dan sistem sosial. Pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan asas kerja sosial serta intervensi profesional secara langsung dengan klien. Kurikulum Kerja Sosial dibentuk agar dapat menyediakan pelajar dengan kompetensi generik dan profesional

 Struktur Program

TAHUN 1

SKKP1013 Pengantar Psikologi

SKKP1023 Statistik Asas

SKPW1013 Pengantar Kerja Sosial

SKPW1023 Tingkahlaku Manusia & Persekitaran Sosial

SKPW1123 Teori-teori Kerja Sosial

TAHUN 2

SKPP2014 Metodologi Penyelidikan

SKPW2013 Dasar Sosial

SKPW2023 Praktis Kerja Sosial

SKPW2033 Pengurusan Kerja Sosial

SKPW2043 Undang-undang dan Kerja Sosial

SKPW2063 Dadah dan Pemulihan

SKPW2073 Kebajikan Kanak-kanak

SKPW2143 Kemahiran Komunikasi untuk Kerja Sosial

SKPW2153 Kerja Sosial Komuniti

TAHUN 3

SKPW3006 Latihan Ilmiah

SKPW3013 Seminar Kerja Sosial

SKPW3016 Latihan Ilmiah

SKPW3023 Psikoterapi untuk Kerja Sosial

SKPW3043 Gerontologi

SKPW3053 Kerja Sosial Klinikal

SKPW3063 Kesihatan Mental

SKPW3083 Kerja Sosial Individu dan Keluarga

SKPW3093 Kesihatan Masyarakat

SKPW3113 Kebajikan Sosial dan Kesukarelawanan

SKPW3123 Intervensi Krisis


Tempoh & Yuran Pengajian

Tempoh pengajian : 6 Semester (Sepenuh masa)

Yuran pendaftaran: RM1200

Yuran aktiviti & fasiliti: RM340

Yuran pengajian: RM550

Semester pertama: RM2090

Semester berikutnya: RM890

Jumlah keseluruhan: RM6540

Cara Memohon

Permohonan bagi program pengajian sepenuh masa (untuk calon lepasan STPM, Matrikulasi,STAM dan Diploma/Setaraf) mesti dibuat melalui permohonan dalam talian (portal UPUOnline, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Hebahan dan iklan tarikh pembukaan permohonan akan dibuat melalui media massa.

Permohonan bagi pelajar antarabangsa pula boleh dibuat melalui laman web Pusat Kembangan Pendidikan, UKM.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Dr. Nor Jana Saim, Ketua Program Kerja Sosial, Pusat Kajian Psikologi & Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.

Email: janasaim@ukm.edu.my

Mengapa anda perlu memilih program ini?

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sila nyatakan kelebihan program ini

Teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini serta pensyarah berpengalaman

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768