Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)

Bachelor of Social Sciences (Psychology)

Maklumat Program Pengajian

Pengenalan Program

Program psikologi memberikan pemahaman cara manusia bertingkah laku dengan mendalami kognisi, perasaan dan persepsi merangkumi proses-proses biologi manusia. Pelajar akan didedahkan dengan pengetahuan asas psikologi seperti masalah tingkah laku dan kecelaruan minda. Pelajar berpeluang untuk menjadi pakar bidang psikologi dengan menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan doktor falsafah.

 Struktur Program

TAHUN 1

SKKP1013 Pengantar Psikologi

SKKP1023 Statistik Asas

SKPX1013 Sistem dan Teori Psikologi

SKPX1033 Persepsi dan Kognisi

SKPX1043 Personaliti

SKPX1053 Motivasi dan Emosi

TAHUN 2

SKPP2014 Metodologi Penyelidikan

SKPX2013 Statistik dan Analisis Data

SKPX2023 Psikologi Kanak-kanak dan Remaja

SKPX2033 Pengujian Psikologi

SKPX2043 Psikologi Experimen

SKPX2063 Fisiologi Tingkah Laku

SKPX2073 Psikologi Sosial

SKPX2083 Psikologi Perkembangan

SKPX2113 Psikologi Positif

TAHUN 3

SKPX3193 Prinsip Bimbingan dan Kaunseling

SKPX3006 Latihan Industri

SKPX3013 Teori-teori Perkembangan Kerjaya

SKPX3033 Modifikasi Tingkah Laku

SKPX3093 Analisis Masalah dan Pembuatan Keputusan

SKPX3103 Psikologi Kesihatan

SKPX3123 Psikologi Industri & Organisasi

SKPX3143 Psikologi Abnormal

SKPX3153 Ergonomik

SKPX3206 Latihan Ilmiah


Tempoh & Yuran Pengajian

Tempoh pengajian : 6 Semester (Sepenuh masa)

Yuran pendaftaran: RM1200

Yuran aktiviti & fasiliti: RM340

Yuran pengajian: RM550

Semester pertama: RM2090

Semester berikutnya: RM890

Jumlah keseluruhan: RM6540

Cara Memohon

Permohonan bagi program pengajian sepenuh masa (untuk calon lepasan STPM, Matrikulasi,STAM dan Diploma/Setaraf) mesti dibuat melalui permohonan dalam talian (portal UPUOnline, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Hebahan dan iklan tarikh pembukaan permohonan akan dibuat melalui media massa.

Permohonan bagi pelajar antarabangsa pula boleh dibuat melalui laman web Pusat Kembangan Pendidikan, UKM.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Dr. Suzana Mohd. Hoesni, Ketua Program Psikologi, Pusat Kajian Psikologi & Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.

Email: smh@ukm.edu.my

Mengapa anda perlu memilih program ini?

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sila nyatakan kelebihan program ini

Teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini serta pensyarah berpengalaman

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768