Sarjanamuda Sains Sosial (Antropologi & Sosiologi)

Bachelor of Social Sciences (Anthropology & Sociology)

Maklumat Program


  •  PENGENALAN   
  •     SYARAT     
  •    STRUKTUR PROGRAM    
  •   YURAN & TEMPOH    
  • CARA MEMOHON    
  •  PERTANYAAN    
 PENGENALAN   

Pengenalan

Program Antropologi dan Sosiologi adalah ilmu yang berteraskan gabungan disiplin Antropologi dan Sosiologi bersesuaian dengan budaya dan keperluan masyarakat dan berperanan aktif dalam isu-isu lokal, regional mahupun global. Graduan yang dilahirkan berpengetahuan luas, berfikiran kritis, kreatif, inovatif, sensitif dan bertanggungjawab serta berkemampuan tinggi untuk memahami perubahan sosial, proses dan masalah sosio budaya masyarakat.

    SYARAT     
   STRUKTUR PROGRAM    

Struktur Program

TAHUN 1

SKAP1013 Alam, Manusia dan Budaya

SKAA1013 Pengantar Antropologi

SKAA1023 Pengantar Sosiologi

SKAA1033 Pengantar Statistik Sosial

SKAA1043 Sistem Sosial Malaysia

TAHUN 2

SKAP2064 Kaedah Penyelidikan

SKAA2033 Teori Antropologi dan Sosiologi

SKAA2043 Metodologi Penyelidikan Antropologi & Sosiologi

SKAA2053 Keluarga dan Kekerabatan

SKAA2073 Kajilidikan Lapangan

SKAA2083 Ketaksamaan dan Mobiliti Sosial

SKAA2103 Gerakan Agama

SKAA2113 Hubungan Etnik dan Identiti

SKAA2123 Perubahan Sosial dan Pembangunan

SKAA2133 Kelompok dan Budaya Minoriti

SKAA2163 Devians dan Kawalan Sosial

SKAA2183 Kesihatan dan Masyarakat

TAHUN 3

SKAA3006 Latihan Industri/Kerjaya

SKAA3133 Teori Antropologi & Sosiologi Lanjutan

SKAA3143 Kuasa dan Governans

SKAA3153 Sosiologi Desa

SKAA3206 Latihan Ilmiah

SKAA3213 Urbanisasi & Urbanisme

SKAA3223 Organisasi Kompleks

SKAA3233 Gender dan Pembangunan

SKAA3243 Budaya dan Konsumerisme

SKAA3253 ndustri dan Sumber Manusia

SKAA3263 Kriminologi

SKAA3273 Etnografi Malaysia


  YURAN & TEMPOH    

Yuran & Tempoh Pengajian

Tempoh pengajian : 6 Semester (Sepenuh masa)

Yuran pendaftaran: RM1200

Yuran aktiviti & fasiliti: RM340

Yuran pengajian: RM550

Semester pertama: RM2090

Semester berikutnya: RM890

Jumlah keseluruhan: RM6540


CARA MEMOHON    

Cara Memohon

Permohonan bagi program pengajian sepenuh masa (untuk calon lepasan STPM, Matrikulasi,STAM dan Diploma/Setaraf) mesti dibuat melalui permohonan dalam talian (portal UPUOnline, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Hebahan dan iklan tarikh pembukaan permohonan akan dibuat melalui media massa.

Permohonan bagi pelajar antarabangsa pula boleh dibuat melalui laman web Pusat Kembangan Pendidikan, UKM.


 PERTANYAAN    

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi:

Dr. Azlina Abdullah

Ketua Program Antropologi dan Sosiologi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.

Email: azlina_ab@ukm.edu.my


Mengapa anda perlu memilih program ini?

Antara program terbaik di Malaysia

Pensyarah Berpengalaman

Teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini

Suasana Pembelajaran Kondusif

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768