Sarjanamuda Sains Sosial (Geografi)

Bachelor of Social Sciences (Geography)

Maklumat Program Pengajian

Pengenalan Program

Program Geografi menawarkan ilmu yang menggabungkan teras sains sosial (geografi manusia) dan sains semulajadi (geografi fizikal). Graduan beroleh ilmu teoritikal dan praktikal serta berkemahiran dalam teknologi geospatial, penyelidikan saintifik dan penghayatan nilai murni alam sekitar dan kehidupan manusia. Graduan akan berupaya mensintesiskan ilmu geografi berkait pembangunan mampan dan persekitaran lestari.

 Struktur Program

TAHUN 1

SKAP1013 Alam, Manusia dan Budaya

SKAG1013 Dinamika Persekitaran Global

SKAG1023 Rantau Asia Pasifik

SKAG1043 Biogeografi

SKAG1233 Manusia dan Cabaran Global

TAHUN 2

SKAP2064 Kaedah Penyelidikan

SKAG2033 Integrasi RS, GIS dan GPS

SKAG2053 Penduduk & Perancangan Sumber Manusia

SKAG2093 Kajian Atmosfera

SKAG2123 Pengantar Kajian Bandar

SKAG2133 Geomorfologi Tropika

SKAG2163 Penilaian Impak Alam Sekitar

SKAG2183 Asas Ekologi

SKAG2193 Geomorfologi Pinggir Pantai

SKAG2263 Teknik Dalam Geografi

SKAG2273 Geografi Politik

TAHUN 3

SKAG3006 Latihan Industri

SKAG3063 Hidrologi Lembangan

SKAG3073 Pembangunan Pertanian & Industri Asas Tani

SKAG3103 Geografi Ekonomi & Dasar Awam

SKAG3113 Pembangunan dan Pengurusan Alam Sekitar

SKAG3143 Perubahan Iklim

SKAG3173 Kajian Pelancongan

SKAG3253 Pengurusan Sisa Bersepadu

SKAG3283 Penilaian Risiko & Pengurusan Bencana Alam

SKAG3293 Ekosistem Bandar

SKAG3303 Perancangan Bandar dan Wilayah

SKAG3316 Latihan Ilmiah


Tempoh & Yuran Pengajian

Tempoh pengajian : 6 Semester (Sepenuh masa)

Yuran pendaftaran: RM1200

Yuran aktiviti & fasiliti: RM340

Yuran pengajian: RM550

Semester pertama: RM2090

Semester berikutnya: RM890

Jumlah keseluruhan: RM6540

Cara Memohon

Permohonan bagi program pengajian sepenuh masa (untuk calon lepasan STPM, Matrikulasi,STAM dan Diploma/Setaraf) mesti dibuat melalui permohonan dalam talian (portal UPUOnline, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Hebahan dan iklan tarikh pembukaan permohonan akan dibuat melalui media massa.

Permohonan bagi pelajar antarabangsa pula boleh dibuat melalui laman web Pusat Kembangan Pendidikan, UKM.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Dr. Rosniza Aznie Che Rose, Ketua Program Geografi, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial & Persekitaran, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.

Email: aznie@ukm.edu.my

Mengapa anda perlu memilih program ini?

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sila nyatakan kelebihan program ini

Teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini serta pensyarah berpengalaman

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768