Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Ketua Program Media dan Komunikasi

Prof. Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud

Kepakaran

Dasar Media dan Komunikasi, Penapisan Filem, Sistem Penyiaran, Transformasi Belia dan Sosial, Terjemahan dan Sari kata


Prof. Madya Dr. Jamaluddin Aziz

Kepakaran : Media dan communication policies, film censorship, broadcasting system, youth and social transformation, translation and subtitling