Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pensyarah Kanan

Dr. Fatimah Wati Halim

Personel and Organizational Psychology, Personel Psychology (Tests, Measurement and Psychological Assessment (especially personality) testing in personel, competency and performance management), Organizational psychology (personality and organizational behaviour especially in leadership, motivation and self-efficacy).


Dr. Nasrudin Subhi

Bidang Tugas

Counselling Psychology, Sexuality,  Resilience,  Qualitative Method,  Indigenous Community, At-risk youth, Women Leadership


Prof. Madya Dr. Kuik Cheng ChweeProfessor Dr. Zarina Othman


Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai

Kepakaran : Developmental PsychologyDr. Yusmilayati Yunos

Kepakaran : Tib Jawa Melayu


Prof. Madya Dr. Nor Ba’yah Abdul Kadir

Kepakaran : Kesihatan dan Penjagaan Sosial (Psikologi)


Dr. Mimi Hanida Abdul Mutalib

Kepakaran : Antropologi Agama


Prof. Madya Dr. Mohammad Fadzeli Jaafar

Kepakaran :


Dr. Shahizah Ismail @ Amdan

Kepakaran : Humanistik Sains Fiksyen, Kesusasteraan dan Kebudayaan Popular